Plan zebrań z rodzicami - (środy 17.30)

13.09.2017r.  

Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas  

08.11.2017r.  zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas  

10.01.2018 r  zebranie informacyjne o ocenach śródrocznych  

21.03. 2018r.  zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas; w przypadku uczniów klas maturalnych informacja nt. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu do

do 13.04.2018r.  Przekazanie rodzicom uczniów klas maturalnych informacji o proponowanych ocena końcowych

 23.05.2018r. zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas; przekazanie rodzicom informacji nt. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu

do 08.06.2018 r.  Przekazanie rodzicom uczniów informacji o proponowanych oceną końcowych

 Wychowawcy i przydział sal na wywiadówkę

1ab

sala 101

Danuta Limanowska-Cupiał

1d

sala 205

Jarosław Mamica

1cm

sala 1

Mirosław Wrona

2am

sala 111

Dorota Szczepańska-Biłan

2b

sala 207

Dariusz Kotaba

2c

sala 112

Katarzyna Dymek-Nowak

3 am

sala 015
Artur Głowacki

3b

sala 113
Bożena Górniak

 3 c
sala 102
Anna Cichy

4ac

sala 2
Barbara Młyńczak

4bm

sala 017
Krzysztof Gazdowicz

 

Technikum Elektryczne Nr 8

technik elektronik – 1a, 2a, 3a, 4a
technik elektryk - 1b, 2b, 3b, 4b
technik informatyk – 1c,1d, 2c, 3c, 4c
technik mechatronik – 1m,2m, 3m , 4m

sutereny, sala 015, 017

parter; sala nr 1, 2, 

I piętro; sala nr 101, 102, 109, 111, 112, 113

II piętro - prawa strona; sala nr 205,

II piętro - lewa strona; sala 207, 208, 212