Kalendarz roku szkolnego podany przez MEN


Wykaz imprez planowanych w roku szkolnym 2017/18


HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY w roku szkolnym 2017/2018 

4 wrzesień 2017r.
  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
5 wrzesień 2017r.
Dzień Narodowego Czytania
15 wrzesień 2017 r.
Sprzątanie świata
13 października 2017r.

Spotkanie z okazji dnia KEN

22 grudzień 2017 r.
  Świąteczne spotkanie opłatkowe
 23-31 grudzień 2017 r.
  zimowa przerwa świąteczna
0d 10.01.2018 do 17.02.2018
Egzaminy zawodowe; sesja zimowa ( szczegółowy wykaz w Komunikacie Dyrektora CKE z dn. 10.08.2017) – deklaracje do dnia 09.09.2017
12-25 lutego  2018 r. 
  ferie zimowe
14 marzec 2018
  Małopolski Konkurs Prac Własnych Technicznych 
21 marca 2018r.
Szkolne Święto Wiosny
23 marca - 3 kwietnia 2018 r.
  wiosenna przerwa świąteczna
28 kwiecień 2018 r.
zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
Od 04.05.2018 do 25.05.2018  
egzaminy maturalne

 1 czerwca
Dzień Dziecka na sportowo 
Od 19.06.2018 do 04.07.2018 
Egzaminy zawodowe; sesja czerwiec-lipiec 2018 ( szczegółowy wykaz w Komunikacie Dyrektora CKE z dn. 10.08.2017) – deklaracje do dnia 18.02.2018
22 czerwca 2018 r. 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 – 24 sierpnia 2018
Termin poprawkowy dla uczniów i absolwentów

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r 
Ferie letnie

 

Dni wolne ustawowo

11.11.2017 Wszystkich Świetych
1.01.2018 Nowy Rok
1.05.2018 Święto Pracy 
3.05.2018 Świeto Konstytucji 3 maja
31.05.2018 Boże Ciało